Accueil -->Les choristes

Les Choristes Saison 2023 / 2024

Les Sopranos

Ariel Lablaine

Ariel Lablaine

Béatrice Hulet

Béatrice Hulet

Mathilde Taurant

Mathilde Taurant

Perrine Sauvage

Perrine Sauvage

Ombeline Caspar-Fille-Lambie

Ombeline Caspar-Fille-Lambie

Les Mezzos

Alexia Redon

Alexia Redon

Caroline Chuchla

Caroline Chuchla

Lison Boulain

Lison Boulain

Sixtine Caspar-Fille-Lambie

Sixtine Caspar-Fille-Lambie

Soazig Lemaréchal

Soazig Lemaréchal

Agathe Pellereau

Agathe Pellereau

Marianne Vaysse

Marianne Vaysse

Les Altos

Agathe Demont

Agathe Demont

Mérédith Trincat

Mérédith Trincat

Maeva Pinel-Pluyaut

Maeva Pinel-Pluyaut

Lise Valtaud

Lise Valtaud

Malyce Lablaine

Malyce Lablaine

Les Ténors

Hugo Bernasconi

Hugo Bernasconi

Justin Brasier-de-Thuy

Justin Brasier-de-Thuy

Thomas Vaquero

Thomas Vaquero

Yanis Pianko

Yanis Pianko

Les Basses

Alexis Klein

Alexis Klein

Rayann Checri

Rayann Checri

Ludovic Volat

Ludovic Volat

Olivier Kaouk

Olivier Kaouk